Centrální evidence úpadců - creditcheck.cz

Centrální evidence úpadců je předchůdcem insolvenčního rejstříku. Firmy v konkurzu evidujeme v databázi Creditcheck.

Centrální evidence úpadců

Co je Centrální evidence úpadců?

Dlužníky, proti kterým bylo zahájeno konkursní či vyrovnací řízení před 1. lednem 2008, lze vyhledat v Centrální evidenci úpadců (CEÚ), kterou provozuje Ministerstvo spravedlnosti. Přestože od roku 2008 jsou nové konkurzy evidovány ve zdroji informací insolvenční rejstřík, některá starší konkursní řízení dosud stále probíhají dle zákona o konkurzu a vyrovnání (Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání).

Jaké informace v Centrální evidenci úpadců sledujeme?

V Creditchecku evidujeme ze zdroje Centrální evidence úpadců u každé společnosti příznak, zda je v konkurzu nebo vyrovnání.

Informace z CEÚ o vašich zákaznících se objeví:

  • na reportu CreditcheckList
  • červený semafor v podnikovém informačním systému (zdarma)
  • upozornění e-mailem

Snižte riziko vzniku nedobytných pohledávek a svěřte nám pravidelné sledování vašich zákazníků.

Zkontrolovat své partnery očima profesionálních credit risk analytiků . Vyzkoušejte naše služby Creditcheck a prověřujte subjekty těmito kanály.
Z informačního systému

prověřujte své klienty či dodavatele přímo z vašeho informačního systému. Podporujeme desítky systémů. více informací >>


Přímo z vašeho prohlížeče

Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>


Prověření emailem

Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>