Co je semafor Creditcheck?

Každá firma získá status s názvem "Semafor Creditcheck". Tento status je uživatelům poskytován zdarma do jejich podnikového informačního systému, nebo na reportu CreditcheckList. Semafor má tyto tři stavy:


 1. zelený semafor
 2. oranžový semafor
 3. červený semafor

Semafor Creditcheck je výsledkem analýzy dat, které získáváme ze zpracovávaných informačních zdrojů. V těchto databázích hledáme informace, které by potenciálně mohly mít vliv na rizikovost obchodních vztahů s vašimi zákazníky.


Smyslem semaforu Creditcheck je usnadnit práci a čas, který by jinak uživatelé museli zbytečně strávit manuálním prohledáváním desítek stran textů roztroušených v mnoha informačních zdrojích. Pokud je systémem Creditcheck nalezena zajímavá informace s potenciálním vlivem na bonitu firmy, dojde ke změně barvy semaforu ze zelené (výchozí nastavení) na oranžovou nebo červenou. Nic víc, nic méně.


Semafor Creditcheck tedy neříká, která firma je "dobrá" a která "špatná". Pouze informuje o tom, zda doporučujeme v rámci obchodních vztahů u vybrané firmy udělat další analýzu dostupných informací.

Jaké jsou příčiny vedoucí k semaforu Creditcheck?


Zelený semafor

Slovní komentář na reportu CreditcheckList:


V databázi Creditcheck nebyly nalezeny žádné informace o skutečnostech nebo změnách ve firmě, které by mohly (ale nemusely) mít vliv na bonitu.


Při firmách označených zeleným semaforem neříkáme, že jsou 100% v pořádku. Pouze říkáme, že pomocí desítek analytických pravidel uplatňovaných na více než 10 informačních zdrojích jsme nenašli žádnou informaci s potenciálním dopadem na bonitu.Oranžový semafor (upozornění)

Slovní komentář na reportu CreditcheckList:


Jsou k dispozici informace o skutečnostech nebo změnách ve firmě, které mohou (ale nemusí) mít vliv na bonitu.


Vyskytují se informace, které se běžně berou v úvahu při analýze kredibility firmy. Zpravidla však nejsou příznakem závažných problémů Proto doporučujeme zohlednit oranžové semafory hlavně u nejvýznamnějších zákazníků nebo zakázek.

Příklady kontrolních pravidel, která vedou k přidělení oranžového semaforu:


 • Rizikový daňový subjekt - zrušení registrace DPH (vyřazen v posledních 36 měsících).
 • Dlužník - Union zdravotní pojišťovna (ukončené v posledních 36 měsících)
 • Jednotka zastavila činnost, kterou znovu může obnovit (RES)


Červený semafor (možné riziko)

Slovní komentář na reportu CreditcheckList:


Jsou k dispozici informace o skutečnostech nebo změnách, které zpravidla mají (ale nemusí) významný vliv na bonitu.


Zachytili jsme informace, které je třeba podle běžné obchodní praxe prověřit a zaujmout k nim stanovisko.


Příklady kontrolních pravidel, která vedou k přidělení červeného semaforu:

 • konkurz
 • rizikový daňový subjekt (nespolehlivý plátce DPH)
 • exekuce
 • likvidace
 • dlužník u VZP
 • zánik společnosti atd.