Ekonomicky spjatá skupina

ČNB definuje v rámci pravidel obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (vyhláška 380/2010 Sb.) termín Ekonomicky spjatá skupina. Při posuzování vzájemných vztahů mezi osobami s cílem vyhodnotit, zda jsou tyto vztahy takové povahy, že finanční těžkosti jedné z osob mohou způsobit platební potíže alespoň jedné z ostatních, je třeba se zaměřit zejména na případy, kdy :

  • jedna osoba má kvalifikovanou účast na jiné osobě, kromě případů, kdy jsou tyto osoby ve vztahu ovládající a ovládané osoby;
  • stejná osoba má kvalifikovanou účast na dvou nebo více organizačně nezávislých osobách;
  • osoby mají stejného člena představenstva, příp. jiného statutárního orgánu, dozorčího orgánu nebo mají společné vrcholné vedení, nebo členové statutárního orgánu, dozorčí rady nebo vrcholného vedení více osob jsou blízké osoby nebo osoby sobě navzájem blízké ve smyslu občanského zákoníku
  • osoby jsou propojeny zárukami nebo úvěry;
  • osoby jsou spjaty vzájemnými obchodními vztahy, například dodávkami zboží.
Zkontrolovat své partnery očima profesionálních credit risk analytiků . Vyzkoušejte naše služby Creditcheck a prověřujte subjekty těmito kanály.
Z informačního systému

prověřujte své klienty či dodavatele přímo z vašeho informačního systému. Podporujeme desítky systémů. více informací >>


Přímo z vašeho prohlížeče

Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>


Prověření emailem

Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>


Metodika Creditcheck