Insolvence, insolvenční řízení

Insolvenčním řízení je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Podrobnosti upravuje Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který upravuje:
 • řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů,
 • oddlužení dlužníka.

 • Denně aktualizovaný seznam firem v insolvenčním řízení v databázi Creditcheck.
  Informace o bonitě Vašich obchodních partnerů máte zdarma k dispozici přímo v účetním programu od některého z našich integračních partnerů, nebo na www.creditcheck.cz.
  Zkontrolovat své partnery očima profesionálních credit risk analytiků . Vyzkoušejte naše služby Creditcheck a prověřujte subjekty těmito kanály.
  Z informačního systému

  prověřujte své klienty či dodavatele přímo z vašeho informačního systému. Podporujeme desítky systémů. více informací >>


  Přímo z vašeho prohlížeče

  Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>


  Prověření emailem

  Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>


  Metodika Creditcheck