Exekuce

Exekuce neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Tím je například:
 • rozhodnutí soudu (rozsudek, usnesení, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz, nebo soudem schválený smír
 • rozhodčí nález
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení
 • exekutorský zápis o dohodě splnit určitou povinnost se svolením k vykonatelnosti
 • rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů a výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků


 • Exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění jiné povinnosti.
  Zkontrolovat své partnery očima profesionálních credit risk analytiků . Vyzkoušejte naše služby Creditcheck a prověřujte subjekty těmito kanály.
  Z informačního systému

  prověřujte své klienty či dodavatele přímo z vašeho informačního systému. Podporujeme desítky systémů. více informací >>


  Přímo z vašeho prohlížeče

  Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>


  Prověření emailem

  Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>


  Metodika Creditcheck