Bonita firmy

Bonita firmy znamená schopnost firmy splácet své závazky. Při posuzování bonity se bere v potaz:
  • platební morálka v minulosti (například kontrolou v registru dlužníku, insolvenčním rejstříku, atd.)
  • aktuální stav závazků vůči různým věřitelům (například kontrola finančních výkazů nebo zástav na nemovitý majetek v katastru nemovitostí)
  • finanční situace (nejčastěji pohledem do účetní závěrky)
Nástrojem měření bonity firmy je rating a scoring.
Zkontrolovat své partnery očima profesionálních credit risk analytiků . Vyzkoušejte naše služby Creditcheck a prověřujte subjekty těmito kanály.
Z informačního systému

prověřujte své klienty či dodavatele přímo z vašeho informačního systému. Podporujeme desítky systémů. více informací >>


Přímo z vašeho prohlížeče

Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>


Prověření emailem

Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>


Metodika Creditcheck