Rating

Nástroj umožňující změřit bonitu podniku nebo osoby. Nejčastějším přístupem je využití statistických metod, jejichž cílem je odhadnutí pravděpodobnosti úpadku (probability of default - PD) podniku v následujících 12 měsících. Mezi nejdůležitější vstupy pro určení ratingu patří data z účetních závěrek podniků. Většina českých firem však svá finanční data nepublikuje. Tato skutečnost je klíčovým faktorem bránícím v možnostech masivnější aplikace ratingu v ČR. Aktuálně rating firem v České republice nabízí například tyto firmy: Creditinfo Czech Republic (Creditinfo Firemní Lustrátor, Creditinfo Firemní Monitor), Coface, Creditreform, ČEKIA, DC Group (Octopus), Dun&Bradstreet, DNB.
Zkontrolovat své partnery očima profesionálních credit risk analytiků . Vyzkoušejte naše služby Creditcheck a prověřujte subjekty těmito kanály.
Z informačního systému

prověřujte své klienty či dodavatele přímo z vašeho informačního systému. Podporujeme desítky systémů. více informací >>


Přímo z vašeho prohlížeče

Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>


Prověření emailem

Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>


Metodika Creditcheck