Omezení vlastnického práva k nemovitosti

Do katastru nemovitostí jsou zapisovány sktutečnosti mající vliv na vlastnická práva k nemovitostem. Mezi ty mající zásadní vliv na kredibilitu firem patří především tato omezení
Dražební vyhláška
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
Exekuční příkaz k prodeji podniku
Nakládat s majetkovou podstatou lze jen se souhlasem správce dle insolvenčního zákona
Nařízení exekuce
Nařízení exekuce k nemovitosti
Nařízení prodeje zástavy
Nařízení předběžného opatření
Nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti
Nařízení výkonu rozhodnutí prodejem podniku
Nařízení výkonu rozhodnutí prodejem zástavy
Pohledávka finanční správy
Pohledávka justiční správy
Pohledávka občana
Pohledávka organizace
Pohledávka peněžního ústavu
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona
Prohlášení konkursu podle zákona o konkursu a vyrovnání
Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona)
Schváleno oddlužení
Ustanovení předběžného správce
Uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné
Zahájené řízení o vyvlastnění práv
Zajištění majetku
Zajištění nemovitosti
Zákaz nakládat s celou majetkovou podstatou
Zapsáno do soupisu konkursní podstaty
Zapsáno do soupisu majetkové podstaty (zák. č. 182/2006 Sb.)
Zástavní právo exekutorské
Zástavní právo soudcovské
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
Podán návrh na naříz. výkonu rozh. prodejem nemovitosti
Podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského.zástavního práva
Podaná žaloba
Podaná žaloba na určení vlastnického práva
Podaná žaloba ve věci vkladu práva k nemovitosti
Povolení ochranné lhůty v konkursním řízení
Vyloučeno ze soupisu konkursní podstaty
Zahájení vyvlastňovacího řízení
Zahájeno konkursní řízení
Zkontrolovat své partnery očima profesionálních credit risk analytiků . Vyzkoušejte naše služby Creditcheck a prověřujte subjekty těmito kanály.
Z informačního systému

prověřujte své klienty či dodavatele přímo z vašeho informačního systému. Podporujeme desítky systémů. více informací >>


Přímo z vašeho prohlížeče

Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>


Prověření emailem

Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>


Metodika Creditcheck