Ověření plátce DPH - monitoring

Ověření daňové registrace plátce k DPH vašich zákazníků před odesláním měsíčního přiznání

Už vám někdy někdo z dodavatelů vystavil daňový doklad a až posléze jste zjistili, že už nějakou dobu nemá aktivní registraci k plátcovství DPH? Pokud jste problém odhalili sami, není to tak zlé jako když vás na to upozorní až daňová kontrola.


Proto je v obchodním styku důležité mít jistotu, že obchodní partner vystavující daňový doklad je ve skutečnosti registrovaným plátcem DPH. V opačném případě si jako odběratel nesmíte nárokovat odpočet.


Služba DPH Monitoring pravidelně prověří všechna Vámi dodaná IČ (DIČ nepotřebujeme - plátci DPH jsou u nás evidováni dle IČ) a měsíčně zašle mailem e-report s přehledem stavu daňové registrace DPH. Objednáním služby získáte garanci, že v každém měsíci alespoň 1x provedeme automatickou kontrolu stavu platnosti daňové registrace.

Registrace může mít tyto 3 stavy:

  • aktivní DPH registrace
  • zrušená DPH registrace
  • žádná DPH registrace


Stav registrace k DPH je rovněž součástí základních služeb Creditcheck Web, ERP a Monitoring, avšak bez garance měsíční aktualizace.

Ukázka monitoringu DPH


DPH monitoring - ukázka

Měsíční report DPH registrací vašich obchodních partnerů