Proverit logo Prověřit firmu

Platební morálka

Markeeto

Hodnocení kredibility firem podle CreditCheck

Systém hodnocení kredibility CreditCheck vám pomáhá předejít finančním ztrátám, protože hlídá aktuální stav vašich obchodních partnerů a zákazníků. Máte tak stále přehled o jejich dluzích, insolvencích, exekucích. Všechny informace jsou na jednom místě, kde je nejvíc potřebujete. Jednoduše a rychle.

CreditCheck šetří čas a kontroluje a hodnotí za vás partnerské firmy například:

  • když je vkládáte do databáze
  • během objednávky
  • v průběhu vystavování faktur
  • při kontrole neuhrazených faktur
  • nebo kdykoli čtete e-maily
  • či pracujete na internetu

To vše díky službám CreditCheck ERP, CreditCheck E-MAIL a CreditCheck WEB.


Ihned tak víte, jak na tom váš obchodní partner je, aniž byste museli informace složitě vyhledávat. Na základě vyhledaných skutečností můžete hned podniknout potřebné kroky.


Sledujeme všechny důležité informační zdroje za vás

Data pravidelně sledujeme v 25 zdrojích, například insolvenčního rejstříku, dlužnické databáze, zdravotních pojišťoven, centrální evidence exekucí, sbírky listin, obchodního rejstříku a mnoha jiných míst. Denně v těchto registrech ověříme mnoho nových nebo změněných dokumentů. Díky tomu nemusíte informační zdroje prohledávat a šetříte cenný čas.


Přehled informačních zdrojů


Hodnotící pravidla ověřují non-stop

Získaná data je třeba vyhodnotit. Víme, co a kde hledat. Postupně rozvíjíme sadu až 200 v praxi osvědčených hodnotících pravidel, která uplatňujeme při analýze každé firmy. Tato kontrolní pravidla vypadají například následovně:


  • Nespolehlivý plátce DPH
  • Zrušena registrace k DPH
  • Exekuce - Centrální evidence exekucí
  • Probíhá insolvenční řízení - před rozhodnutím o úpadku

Přinášíme komplexní pohled na kreditní riziko

Při vyhodnocování dat se kromě prověřované společnosti či subjektu zaměřujeme také na její vlastníky nebo dceřiné firmy. Hodnotící pravidlo zohledňující tyto vazební subjekty vypadá potom například takto: Vlastník v insolvenčním řízení - úpadek.

Důležitý je i pohled do historie.


Systém hodnocení firem CreditCheck jsme integrovali do desítek podnikových informačních systémů

Není nic pohodlnějšího, než mít semafor CreditCheck denně aktuální a po ruce přímo v seznamu zákazníků ve vašem fakturačním, ERP nebo CRM systému. A k tomu využívat přímý odkaz na podrobnější CreditCheckList z karty zákazníka. Více o tom CreditCheck jsme integrovali už do více než 50 nejpoužívanějších podnikových systémů v ČR a SR. Podívejte se, do jakých:


Více o CreditCheck ERP


Důležitá upozornění posíláme e-mailem

Nic vám nuteče, ikdyž zrovna nemáte puštěný podnikový informační systém s integrovanýcm CeditCheckem nebo nejste na webu creditheck.cz. Všechny důležité informace s vlivem na hodnocení kredibility vašich zákazníků vám ihned zašleme e-mailem.


Více o CreditCheck Monitoring

Sledujte informační semafor ZDARMA

Výsledkem kontrol je přehledný semafor CreditCheck. Rychle a zdarma tak ihned vizuálně a na první pohled vidíte, zda je potřeba se firmou zabývat dál a zjistit více informací o jejím stavu.
Zelený semafor
Zelená barva znamená, že jsme v námi prověřovaných zdrojích nenarazili na nic, co by bylo nutné okamžitě ověřit.
Oranžový semafor
Oranžová barva upozorňuje, že "Jsou k dispozici informace o skutečnostech nebo změnách ve firmě, které mohou (ale nemusí) mít vliv na bonitu."
Červený semafor
Červená barva představuje varování, že "Jsou k dispozici informace o skutečnostech nebo změnách, které zpravidla mají (ale nemusí) významný vliv na bonitu."
Více o semaforu CreditCheck

Veškeré informace uvidíte na podrobném reportu

Veškeré informace o prověřované firmě vám ukážeme na jednom přehledném reportu CreditCheckList. Je rozčleněn do několika záložek:
Výsledky credit risk kontrol
V případě nálezu informací s možným dopadem na kreditní rizika jejich vypisujeme stručně ihned v úvodu reportu.
Aktuální data
Informace tematicky členíme do jednotlivých sekcí. Například do položek Insolvenční pokračování, Bankovní účty, dceřiné firmy, a dalších. Pro rychlou orientaci většinu zobrazovaných sekcí ponecháváme v kompaktním sbaleném stavu. Rozvinete si pouze informace, které vás zajímají.
Exekuce CEE
Umožňuje přímý vstup do Centrální evidence exekucí.
Finanční data
CreditCheck vám poskytuje stovky tisíc účtových uzávěrek ve strukturované podobě. Počítáme finanční ukazatele, doporučený úvěrový limit, vývoj obratu a počtu zaměstnanců